NLPII na období do r.2013

Na stránkách MZe je zveřejněno vládní usnesení č. 1221 z 1.10.2008 a kompletní vládou schválený text NLPII.

19. listopadu 2008 proběhl v Hradci Králové odborný seminář "Národní lesnický program pro období do roku 2013". V jeho průběhu vystoupili hlavní aktéři jednak za odpovědná ministerstva (MZe a MŽP) jednak účastníci expertního projednávání návrhů NLP v Brandýse nad Labem v první polovině roku 2007. Vystupující zejména odpovídali na společné tři otázky: co očekávají od NLPII, jak si představují proces realizace a jak se sami do něj chtějí zapojit.

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.prirozenelesy.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému