Nízký a střední les

Přidán odkaz do sekce "Odkazy" na stránky věnované nízkému a střednímu lesu - pařezinám.

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.prirozenelesy.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému