Studijní cesta Pro Silva Bohemica, Slovinsko, 13. - 15.9.2012

Program studijní cesty
13.9.2012, Lesní správa Mislinja, průvodce Mirko Cehner.
Přeměna smrkových monokultur na porosty s přírodě bližší skladbou dřevin. Odpolední část programu zaměřená na uplatňování výběrných principů v lesích rodinné farmy se neuskutečnila kvůli mimořádně nepříznivému počasí.
Fotky
14.9.2012, Novo Mesto, průvodce Dušan Roženberger, Branko Bradač a Stane Pirc.
Skupinovitě výběrné hospodářství s cílem dosažení různověkosti v bukových porostech.
Jedlobukový prales Pečka.
Večer přednáška na téma FREESTYLE Silviculture, Prof. Dr. Jurij Diaci, vedoucí katedry pěstování lesa na Biotechnologické univerzitě v Lublani.
fotky
15.9.2012, lesní správa Škufijica u Lublaně, průvodce Milan Podlogar, vedoucí.
Základní přístupy hospodaření v JD-BK lesích soukromého majetku v Mokrec.
Odpoledne prohlídka staré Lublaně.
fotky
Podrobnosti o přírodě blízkém hospodaření ve Slovinsku, tzv. freestyle silviculture, uvádí Lumír Dobrovolný v Lesnické práci 9/2012.

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.prirozenelesy.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému