Aktuality

Závěry z konference

Závěry z pracovní konference „Diverzita, dynamika a management lesní vegetace", pořádané Českou botanickou společností v Praze ve dnech 29. - 30.11.2008.

Evropská charta pro lov a biologickou rozmanitost

Moc aktuální to už sice není, ale zajímavé ano, zejména proto, že jsem tento dokument nenašel na stránkách MZe ani ČMMJ. Zde je ke stažení anglická verze a zde český překlad (bez záruky)

Výzkum v Tiché dolině

Vedecké zhodnotenie regeneračnej schopnosti lesov v Tichej doline

NLPII na období do r.2013

Na stránkách MZe je zveřejněno vládní usnesení č. 1221 z 1.10.2008 a kompletní vládou schválený text NLPII.

Elektronické knihy

Do menu byl přidán odkaz na stránku, kde jsou ke stažení elektronické knihy.

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.prirozenelesy.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému