Fotky z nadlesnictwa Wisla

Nadlesnictwo Wisla sousedí na severovýchodě s naší LS Jablunkov. Podobně jako Jablunkovsko jsou i sousední oblasti Polska (a Slovenska) specifické rozpadem smrkových porostů. Ve Wisle se do řešení situace pustili skutečně velkoryse. Příkladem výrazně odlišných opatření ve srovnání s naším přístupem je masová podsadba jedlí a bukem (ročně kolem 600 tis.ks podsázených jedlí), kladný přístup k veškerým pionýrským dřevinám, prakticky vyloučení umělých holosečí, ale také snížení obmýtí u smrčin na 80 let. V porostech dosud rozpadem nezasažených hospodaří podrostním až výběrným způsobem. Stručně - přírodě blízké hospodaření v podmínkách chronického až kalamitního rozpadu smrčin.
V září 2010 jsem měl po osmi letech znovu příležitost navštívit tuto oblast se skupinou českých lesníků. Z této návštěvy nabízím fotky s komentáři.

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.prirozenelesy.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému