Z výzkumu sukcese

Dnes každému vzdělanému lesníkovi netřeba vysvětlovat podstatu sukcese. Většina však o ní ví jen teoreticky, ačkoliv kolem jejích viditelných projevů chodíme v lesích denně. Nevzpomínám si, že bych kdy v naší literatuře četl o vědeckém šetření o sukcesi v ČR, kromě práce autorů PRACH - PYŠEK (1998) /1/. Proto jsem s potěšením uvítal zprávu z kolokvia o zkušenostech se zalesňováním kalamitních holin po vichřicích „Vivian“ a „Wiebke“ (1990) v SRN, a mezi tím i informaci o vědeckém šetření o sukcesi /2/, aby mohla být využita na kalamitních holinách po vichřici „Lothar“ z 26.12. 1999. Kolokvium bylo uspořádáno v září 2000 ve Freiburgu. Snad nebude vadit, že jde o informaci starou již 8 let a z Německa. Přestože pochází z této doby, je stále aktuální a pro české, podmínkami podobné kalamitní holiny je stejně důležitá jako pro německé. Celý článek ke stažení

PřílohaVelikost
Z výzkumu sukcese v Německu.pdf673.71 KB

Komentáře

Vědecké práce o sukcesi v ČR

Těch prací vzniklo samozřejmě více, například z výzkumu v Doupovských horách - J.Vojta et al., od prof. Pracha existuje také více publikací.

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.prirozenelesy.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému