přípravné porosty

Zalesňování holin jinak

V tomto článku se zabývám zalesňovacími detaily jen jako příklady jeho hlavního obsahu, jímž jsou rámcová koncepční opatření při zalesňování holin. Tou základní koncepční myšlenkou je pěstební podřízenost geneticko­‑ekologickým základům zakládání smíšeného lesa napodobováním sukcese. To nejdůležitější, čím by měl lesní hospodář v tomto smyslu obohatit zalesňovací projekt pro každou holinu v hospodářském lese, je:

Z výzkumu sukcese

Dnes každému vzdělanému lesníkovi netřeba vysvětlovat podstatu sukcese. Většina však o ní ví jen teoreticky, ačkoliv kolem jejích viditelných projevů chodíme v lesích denně. Nevzpomínám si, že bych kdy v naší literatuře četl o vědeckém šetření o sukcesi v ČR, kromě práce autorů PRACH - PYŠEK (1998) /1/. Proto jsem s potěšením uvítal zprávu z kolokvia o zkušenostech se zalesňováním kalamitních holin po vichřicích „Vivian“ a „Wiebke“ (1990) v SRN, a mezi tím i informaci o vědeckém šetření o sukcesi /2/, aby mohla být využita na kalamitních holinách po vichřici „Lothar“ z 26.12. 1999.

Syndikovat obsah

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.prirozenelesy.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému